Základní údaje

Karsit Agro, a.s.

Address:
Dubenec 34
544 55, Dubenec u Dvora Králové n. L.
Czech Republic
ID.NO.: 64829642
Phone: +420-499694111
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest