Základní údaje

Karamelový sen, s.r.o.

Address:
U Poráků 512
381 01, Český Krumlov 1
Czech Republic
ID.NO.: 03252302
Phone: +420-723550005
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest