Základní údaje

Josef Doležal

Address:
č. p. 30
675 05, Hroznatín
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-777186140
Location:PAV P / 018C
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest