Základní údaje

Jihomoravský kraj

Adresa:
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82, Brno
Česká republika
IČO: 70888337
Telefon: +420-541651343
Umístění:PAV P / 070C, PAV P / 070B
Veletrh: Regiontour