Základní údaje

Jelínkova vila hotel - pivovar

Address:
Třebíčská 342/10
549 01, Velké Meziříčí
Czech Republic
ID.NO.: 04382277
Phone: +420-566502205
Location:PAV P / 085
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 05.02 Hotels

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies