Základní údaje

Jarošovský pivovar

Address:
Pivovarská 303
681 01, Jarošov
Czech Republic
ID.NO.: 4500504
Phone: +420-725995171
Location:PAV P / 070A
Trade fair: GO

Company exhibits at stand:

Státní zemědělský intervenční fond

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest