Základní údaje

Jaroslava Fojtíková

Address:
Karvinská 1285/23
736 01, Havířov - Město
Czech Republic
ID.NO.: 47970634
Phone: +420-721448724
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest