Základní údaje

Ivana Bakrlíková

Address:
Třebařov 24
569 33, Třebařov
Czech Republic
ID.NO.: 60890517
Phone: +420-603589860
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest