Základní údaje

Hunguest Hotels Zrt.

Address:
Vak Bottyán u. 75/A-C
PO BOX 1535 Budapest
1191, Budapest
Hungary
ID.NO.: 010140409
Phone: +36-14819100
Location:PAV P / 047
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 05.02.03 Hotels in other countries