Základní údaje

HUNGUEST Hotels Zrt.

Address:
Vak Bottyán u. 75/A-C
1191, Budapest
Hungary
ID.NO.:  
Phone: +36-14819142
Location:PAV P / 070F
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies