Základní údaje

Hotely Akademie

Address:
17 listopadu 3112/12
690 02, Břeclav
Czech Republic
ID.NO.: 28322011
Phone: +420-601339575
Location:PAV P / 013
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08 Congress and incentive tourism