Základní údaje

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit KFT

Address:
Jozsef A 2 -18
Hajdúszoboszlo
Hungary
ID.NO.:  
Phone: +36-52558928
Location:PAV P / 070D
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Tourist destinations