Základní údaje

Golf Brno a.s.

Address:
Štefánikova 41/110
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 26907089
Phone: +420-541511711
Location:PAV P / 109A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09 Golf