Základní údaje

Gill's Coffee

Address:
Veveří 9
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 25548085
Phone: +420-541128111
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest