Základní údaje

Fórum cestovního ruchu, z.s.

Address:
Lípová 15/511
120 44, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 04234901
Phone: +420-224914543
Location:PAV P / 065
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Tour operators - Travel agencies

Product categorie: 03 Tour sales agents

Product categorie: 04 Tourist destinations

Product categorie: 16 Services in tourism - other

Product categorie: 20.05 Associations, professional unions, clubs

Product categorie: 24 Spas

Product categorie: 27 Promotion of regions

Exhibitor's represented companies

Asociace průvodců

  • Czech Republic

Asociace turistických informačních center

  • Czech Republic

Český spolek horských průvodců

  • Czech Republic

Klastr cestovního ruchu

  • Czech Republic

Klub českých turistů

  • Czech Republic

Svaz venkovské turistiky a agroturistiky

  • Czech Republic

Ve víně je pravda

  • Czech Republic