Základní údaje

Forum cestovního ruchu,z.s.

Address:
Lípová 15
120 44, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 04234901
Phone: +420-601376273
Location:PAV P / 065
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 16 Services in tourism - other

Exhibitor's represented companies

Asociace cestovních kanceláří ČR

  • Czech Republic

Asociace kempů České republiky

  • Czech Republic

Asociace průvodců České republiky

  • Czech Republic

Asociace turistických regionů

  • Czech Republic

Český spolek horských průvodců

  • Czech Republic

FORUM CESTOVNÍHO RUCHU, z.s.

  • Czech Republic

KLACR - Klastr cestovního ruchu

  • Czech Republic

Svaz venkovské turistiky

  • Czech Republic