Základní údaje

FlixBus CZ s.r.o.

Address:
Havlíčkova 1029/3
110 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 06015697
Phone: +420-228880001
Location:PAV P / 074
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 06.02 Bus transport