Základní údaje

FILMOVÝ UZEL ZLÍN

Address:
Filmová 689
760 01, Zlín
Czech Republic
ID.NO.: 42340250
Phone: +420-720979760
Location:PAV P / 101B
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 National tourist authorities

Product categorie: 26.99 Culture, amusement - other