Základní údaje

Farma Amálka

Address:
Karolín 13
679 02, Rájec - Jestřebí
Czech Republic
ID.NO.: 04968654
Phone: +420-773616348
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest