Základní údaje

Družstvo vlastníků půdy JESENÍKY

Adresa:
Pražákova 34
619 00, Brno
Česká republika
IČO: 28319869
Telefon: +420-777742408
Umístění:PAV P / 005
Veletrh: Regiontour