Základní údaje

Družstvo vlastníků půdy JESENÍKY

Address:
Pražákova 34
619 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 28319869
Phone: +420-777742408
Location:PAV P / 041
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 14 Promotion in tourism