Základní údaje

Dominikánská republika - Národní turistický úřad

Address:
Štěpánská 611/14
110 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-222231078
Location:PAV P / 132
Trade fair: GO

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 National tourist authorities

Product categorie: 04.05.04 Dominican Republic