Základní údaje

Dolní Rakousko

Adresse:
Niederösterreich-Ring 2, Haus C
3100, St. Pölten
Österreich
ID-Nr.:  
Telefon: +43-274290009000
Standort:PAV P / 120
Messe: GO

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 04.01.05 Austria