Základní údaje

Dolní Rakousko

Address:
Niederösterreich-Ring 2, Haus C
3100, St. Pölten
Austria
ID.NO.:  
Phone: +43-274290009000
Location:PAV P / 120
Trade fair: GO

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.01.05 Austria