Základní údaje

Destinační společnost Východní Čechy

Address:
Nám. Republiky 12
530 02, Pardubice
Czech Republic
ID.NO.: 75126842
Phone: +420-466030412
Location:PAV P / 036E
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Tourist destinations