Základní údaje

Destinační agentura Krušné hory o. p. s.

Address:
Klíny 61
436 01, Litvínov
Czech Republic
ID.NO.: 28734220
Phone: +420-777651270
Location:PAV P / 060C
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Tourist destinations