Základní údaje

Destinační agentura Dolní Poohří

Address:
nám. Prokopa Velkého 1951
438 01, Žatec
Czech Republic
ID.NO.: 28750721
Phone: +420-731086714
Location:PAV P / 060B
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Tourist destinations