Základní údaje

Designfoods, s. r. o.

Address:
Kozinova 279/5
789 01, Zábřeh na Moravě
Czech Republic
ID.NO.: 27842762
Phone: +420-722689531
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest