Základní údaje

Darkmay s.r.o.

Adresa:
č. p. 46
512 61, Přepeře
Česká republika
IČO: 27539423
Telefon: +420-480002526
Umístění:PAV F / 017
Veletrh: GO

Spoluvystavovatelé:

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu