Základní údaje

Cork City Council

Address:
Anglesea Street
Cork
Ireland
ID.NO.:  
Phone: +353-214924564
+353-214924769
Location:PAV P / 054
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Znojemský regionální rozvoj, o.p.s.

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21 Foreign regions