Základní údaje

Čongrády s.r.o.

Address:
Ležky 70
441 01, Lubenec - Ležky
Czech Republic
ID.NO.: 01441710
Phone: +420-720527631
Location:PAV P / 018C
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest