Základní údaje

ČESKEM o 106

Address:
Fr. Halase 6/10
360 04, Karlovy Vary
Czech Republic
ID.NO.: 05044596
Phone: +420-353220819
+420-602420597
Location:PAV P / 106
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 26 Culture, amusement

Product categorie: 27 Promotion of regions