Základní údaje

České dráhy, a.s.

Address:
Nábřeží L. Svobody 1222/12
110 15, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 70994226
Phone: +420-972211111
WWW: www.cd.cz
Location:PAV P / 059
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 06.01 Rail transport