Základní údaje

České dědictví Unesco

Address:
Bří Šťastných 1000
570 01, Litomyšl
Czech Republic
ID.NO.: 70963452
Phone: +420-775653311
Location:PAV P / 058
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 27 Promotion of regions