Základní údaje

České dědictví UNESCO

Address:
Bří Šťastných 1000
570 01, Litomyšl
Czech Republic
ID.NO.: 70963452
Phone: +420-461653111
Location:PAV P / 062
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.05 Associations, professional unions, clubs

Product categorie: 27.03 Marketing, advertising

Product categorie: 28 Others