Základní údaje

Česká Inspirace

Address:
Čs. Armády 408/51
500 03, Hradec Králové
Czech Republic
ID.NO.: 60085126
Phone: +420-495707294
Location:PAV P / 058
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 27 Promotion of regions