Základní údaje

Česká inspirace

Address:
Československé armády 408
502 00, Hradec Králové
Czech Republic
ID.NO.: 60085126
Phone: +420-461653311
Location:PAV P / 062
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.05 Associations, professional unions, clubs

Product categorie: 26 Culture, amusement

Product categorie: 28 Others