Základní údaje

CERIA s.r.o.

Address:
Heinrichova 49
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 26294010
Phone: +420-532308550
Location:PAV P / 018C
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest