Základní údaje

Carnuntum

Address:
Hauptstraße 1A
2404, Petronell-Carnuntum
Austria
ID.NO.:  
Phone:
WWW:  
Location:PAV P / 061
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Plzeňský kraj

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21 Foreign regions