Základní údaje

Biogas Bohemia spol. s r.o.

Address:
č. p. 105
594 01, Petráveč
Czech Republic
ID.NO.: 02596831
Phone: +420-725777403
WWW:  
Location:PAV P / 070A
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest