Základní údaje

Believe s.r.o.

Address:
Horná 12
974 01, Banská Bystrica
Slovakia
ID.NO.: 45986592
Phone: +421-484163342
+421-905248976
Location:PAV P / 043
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu