Základní údaje

Believe s.r.o.

Address:
Horná 12
974 01, Banská Bystrica
Slovakia
ID.NO.: 45986592
Phone: +421-484163342
Location:PAV P / 021C
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 RegFoodFest

Product categorie: 28 Others