Základní údaje

BALATONTOURIST CAMPING LTD.

Address:
JutasiI út 23
Veszprém
Hungary
ID.NO.:  
Phone: +36-88544411
Location:PAV P / 070C
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories