Základní údaje

Asociace průvodců České republiky

Adresse:
Vinohradská 46
120 41, Praha 2
Tschechische Republik
ID-Nr.: 26533901
Telefon: +420-224914543
Standort:PAV P / 058
Messe: Regiontour

Die Firma befindet sich am Stand:

Fórum cestovního ruchu, z.s.

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers