Základní údaje

Asociace organizací cestovního ruchu

Adresse:
B. Němcové 12/2
370 01, České Budějovice
Tschechische Republik
ID-Nr.: 72089423
Telefon: +420-224914543
Standort:PAV P / 058
Messe: Regiontour

Die Firma befindet sich am Stand:

Fórum cestovního ruchu, z.s.

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers