Základní údaje

Asociace organizací cestovního ruchu

Address:
B. Němcové 12/2
370 01, České Budějovice
Czech Republic
ID.NO.: 72089423
Phone: +420-224914543
Location:PAV P / 058
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Fórum cestovního ruchu, z.s.

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.05 Associations, professional unions, clubs