Základní údaje

Asociace kempů ČR

Adresse:
Na Poříčí 6
110 00, Praha 1
Tschechische Republik
ID-Nr.: 14892928
Telefon: +420-222322021
Standort:PAV P / 058
Messe: Regiontour

Die Firma befindet sich am Stand:

Fórum cestovního ruchu, z.s.

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers