Základní údaje

Asociace kempů ČR

Address:
Na Poříčí 6
110 00, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 14892928
Phone: +420-222322021
Location:PAV P / 058
Trade fair: Regiontour

Company exhibits at stand:

Fórum cestovního ruchu, z.s.

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.05 Associations, professional unions, clubs