Základní údaje

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.

Address:
Revoluční 762/13
110 00, Praha 1 - Staré Město
Czech Republic
ID.NO.: 00549436
Phone: +420-236042320
Location:PAV P / 062
Trade fair: Regiontour

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.05 Associations, professional unions, clubs

Product categorie: 26.08 Hotels, hotel companies