CZ

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, z.s.

Adresa:
Letenská 119/3
118 00 Praha 1
Česká republika
IČO:
62936131
Telefon:
+420-224862551
Umístění:
PAV G1 / 009
Veletrh:
GO
Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.

Profil

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) je české profesní sdružení subjektů cestovního ruchu, založené v roce 1991, které má v současné době více jak 250 členů. Mezi ně patří cestovní kanceláře a cestovní agentury, ale také národní centrály cestovního ruchu, školy, hotely a další subjekty činné v oblasti cestovního ruchu.

Asociace zastupuje hospodářské zájmy svých členů, rozvíjí jejich činnost a profesní prestiž. Jejím posláním je zajištění vzdělávání a vytváření kulturního prostředí v oblasti cestovního ruchu, i proto AČCKA navazuje kontakty a trvale spolupracuje s obdobnými organizacemi cestovního ruchu v zahraničí, s národními centrálami cestovního ruchu, s pořadateli veletrhů a dalšími subjekty z tohoto odvětví.